Vår planlösning

Då vi ska planera eventuell extra schaktning/markarbeten bad vi om den senaste situationskartan (hur huset är placerat på tomten) då vi saknar den i och med att vi i sista stund valde att flytta huset 4 m närmare garaget. Jag passade också på att be om senaste planlösningen digitalt. Idag fick vi dessa så här kommer äntligen en bättre bild på planlösningen!
 
Villa Nordenkvick, 156 m², 6 rok.
 
Blir alldels lagom. Hoppas jag :)